Centrum Zdrowia Dziecka

Inwestor: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

  • Lokalizacja: Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
  • Termin prac: wrzesień 2014 – grudzień 2015