SP ZOZ Wolsztyn

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie

  • Lokalizacja: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
  • Termin prac: wrzesień 2016 - wrzesień 2017