CLIMAMEDIC
Sp. z o.o. Sp .k.

Reguły ul. Bodycha 73a,
05-816 Michałowice


Tel +48 22 753 27 27
Fax +48 22 753 27 28
climamedic@climamedic.pl


NIP 534 244 29 04,
Regon 142 311 342